ZÁKLADNÍ STŘIH SUKNĚ

12/25/2019

Od základního střihu sukně se odvíjí veškeré ostatní sukně, kromě sukně kolové. I pro úplného začátečníka je tvorba tohoto střihu jednoduchou záležitostí. V první řadě si zjistíme tyto míry - délku sukně, obvod boků, obvod pasu a hloubku boků.

Obvod boků (ob) - měří se v nejširším místě boků. Výsledek vydělte dvěmi a získáte ob (kreslí se jen polovina sukně).

Obvod pasu (op) - měří se v nejužším místě pasu, případně pokud není dobře viditelný, tam, kde čekáme pas. Výsledek vydělte rovněž dvěmi a získáte op.

Hloubka boků (hp)- uvažte si kolem pasu provázek, sedněte na židli a změřte si výšku od pasu až k sedátku židle.


Rýsují se tyto přímky:

Zadní středová přímka - v levé části výkresu si určete místo, kde narýsujete svislou čáru. 

Pasová přímka - nahoře ze zadní středové přímky narýsujte vodorovnou přímku doprava.

Boková přímka - od pasové přímky po zadní středové přímce naneste rozměr hloubky boků a rýsujte vodorovně přímku vpravo.

Přímka délky sukně - na zadní středové přímce naneste délku sukně a rýsujte vodorovně přímku vpravo.

Přední středová přímka - po pasové přímce se nanese ob a přidá se 1 cm na navolnění střihu. Spustí se svislá přímka po celé délce sukně. Vznikne obdélník.

Boční přímka - od zadní středové přímky se po pasové přímce naměří polovina obvodu boků + 1 cm navíc (ob/2+1cm) a spustí se svislá kolmice až na přímku délky sukně.

Zvýšení pasové přímky - boční přímka se prodlouží nad přímku pasovou o 1,5 cm. Narýsuje se přímka směrem doleva, která skončí zhruba ve třetině zadního dílu. Ta samá vzdálenost se narýsuje i doprava. Od zadní středové přímky se vede linie, která se spojí se zvýšenou pasovou přímkou. To samé se opakuje od přední středové přímky. Vznikne jakýsi oblouk.


Máte teď před sebou obdélník rozdělený na dva - levý o jeden centimetr širší, který je zadní částí sukně a pravý, který přední částí sukně. Je zvýšen obloukem. Aby sukně dobře seděla, chce to udělat záševky. Pokud jste ultra líní a nemáte výrazný rozdíl mezi pasem a boky, dá se skončit i tady a rozdíl mezi pasem a boky se stáhne gumou. Pokud vám nevadí neelegatní nařasení pruženkou. Ale i taková obyčejná věc jako záševek umí udělat divy. Záševky umožní dobré přilnutí sukně bez řasení, a to i v případě, kdy použijete nakonec gumou.


Tedy, pustíme se do záševků:

Záševky a výběry:Zadní díl

Zadní díl se přeměří a výsledek se rozdělí na třetiny. Spustí se dvě kolmice z pasové přímky na přímku bokovou. Délka záševků jsou 2/3 hloubky boků (2/3hb).


Výběr v záševcích se vypočítá z rozdílu poloviny ob a poloviny op. Od poloviny op se odečte 1 cm.

ob/2 - ( op/2 - 1 cm) = výsledek

Výsledek se vydělí dvěma. První polovina je pro boční výběr a druhá polovina se dále dělí do záševků.


Boční výběr zadního dílu - Od první poloviny výsledku se ještě odečte 0,5 cm.

bv = vý/2 - 0,5 cm

Výběr se naměří od boční přímky na zvýšené pasové přímce směrem doleva. Spojí se v bodě, kde se setkává boková přímka s boční přímkou.


Záševky zadního dílu - K druhé polovině výsledku se přičte 0,5 cm.

1.+2.zš = vý/2 + 0,5 cm

Tento další výsledek se dále rozdělí na polovinu - to je konečný výsledek a ten se bude nanášet na každý záševek zadního dílu. 

Výběr se nanáší na dvě kolmice, které dělí zadní díl na třetiny, a u nichž jsme si už naměřili délku záševků do 2/3 hloubky boků. Od kolmice záševku se nanáší polovina konečného výsledku napravo a i nalevo. To samé se provede i u druhé kolmice záševku.


Přední díl

Přímky záševků předního dílu se kreslí tímto způsobem: vypočítá se 2op a vydělí  10 a připočte se 2,5 cm.

2op/10 + 2,5 cm

Tento rozměr se nanese od přední středové přímky směrem doleva na pasové přímce a spustí se kolmice v délce 8,5 cm.  Máte linii 4. záševku. Záševek č. 3 se získá naměřením 6 cm od 4. záševku. Spustí se kolmice dlouhá 8,5 cm.


Výběr v záševcích předního dílu se vypočte tímto způsobem:

 Než se vypočte rozdíl mezi ob a op, připočte se k ob i op 1 cm.

(ob/2 + 1 cm) - (op/2 + 1cm) = výsledek


Výsledek se rozdělí na polovinu. První polovina jde na boční výběr a druhá se dělí mezi záševky. Stejně jako u zadního dílu. 


Přední boční výběr - nanese se polovina výsledku od boční přímky po pasové přímce směrem vpravo.


Záševky - rozdělí se polovina výsledku ještě na polovinu a kreslí se stejně jako u zadního dílu.


Pokud chcete rovnou sukni, střih je hotov. Pokud se má sukně rozšiřovat, tak na boční přímce v délce sukně se nanáší na obě strany tolik centimetrů, o kolik se má sukně rozšiřovat a získá se sukně áčkového střihu. U pouzdrové sukně se naopak centimetry ubírají.


Tento střih je základní. Nejraději jej nechávám takto v rovné podobě a veškeré obměny kreslím pak na nový papír. Rovněž je dobré jej uchovat, protože se od něj odvíjejí všechny ostatní sukně (kromě sukně kolové).