Tribal Fusion

Tribal Fusion je moderní odnož břišního tance, která se vyvinula v USA z ATS - American Tribal Style. Kořeny ATS byly položeny v šedesátých letech Jamilou Salimpour, která je průkopnicí orientálního tance, mimo jiné vytvořila taneční terminologii dodnes užívanou. Spolupracovala s různými tanečníky z oblasti severní Afriky a Předního východu. V roce 1968 zakládá skupinu Bal-Anat, s kterou vystupuje v 70.letech na Renaissance Pleasure Faire. Pro tento historicky zaměřený festival se nehodí kabaretní kostýmy, proto Jamila vytvořila směs z mnoha folklórních kostýmů kmenů severní Afriky a Předního východu, jež položily základy tribalových kostýmů v budoucnosti, kdy přichází Carolena Nericio s FatChanceBellydance (1987) a American Tribal Style (ATS). Pohyby této odnože vychází z folklórních tanců Blízkého východu, severní Afriky, Španělska a Indie. I přesto, že ATS se myšlenkově snaží navázat na starověké kmenové kořeny orientálního tance, nejedná se o folklór, ale čistě moderní styl, vycházející z myšlenky ženské síly, hrdosti a kmenové sounáležitosti. Často se tanečnice samy doprovázejí činelkami. ATS je založeno na tzv. vedené improvizaci. Jedna tanečnice vede a ostatní opisují, v těchto rolích se během vystoupení střídají. Dorozumívají se mezi sebou zvukovými značkami - jípáním. Často jsou viděna dua, tria, ale i větší skupiny.

Dalším neodmyslitelným odlišovacím znamením tribalu od klasických stylů orientálního tance je vysoce kladený důraz na co nejpreciznější provední techniky. V každém okamžiku svého tance by si měla tanečnice uvědomovat, co právě dělá. V tomto jí značné pomáhá zapojování svalů do jednotlivých prvků, čímž získává větší kontrolu nad svým tělem. Kouzlo této věci spočívá v tom, že vaše technika se stále vyvíjí, nikdy nestagnuje (respektive by nikdy neměla). Když jsem poprvé viděla video s Rachel Brice, přišlo mi, že nemůže již být sebedokonalejší v technice svého tance. Každoročně mě přesvědčuje o opaku. 

S Rachel Brice jsme se postupně dostaly k Tribal Fusionu. Co to je Tribal Fusion? Fusion v angličtině znamená splynutí, propojení. Jedná se tedy o propojení ATS s něčím dalším. To něco dalšího je čistě na vás. Moderna, výrazový tanec, hip hop, balet, valčík, polka... Cokoliv.  Ale VYCHÁZÍ z ATS. Pokud propojíte všechny možné styly od polky, valčíku, moderny, scénického tance atd., ale neznáte základy ATS, NIKDY se nejedná o Tribal Fusion. Můžete hovořit o taneční fúzi, ale nikoliv o Tribal Fusionu. 

V roce 2000 Frederique Johnston, Beth Masse a Mishell Burt se oddělují od Ultra Gypsy Group a zakládají skupinu Read My Hips. Razí si svojí cestu, vycházejíce z ATS. Pojem Tribal Fusion je poprvé použit Jill Parker 2003. První vystoupení Tribal Fusionu ovšem spatřili diváci již v roce 2001 v Sebastopolu, v Kalifornii. Od Jill Parker se učila Rachel Brice, která v roce 2003 založila jednu z nejznámějších skupin Indigo a tento styl proslavila po celém světě. Dnes je jednou z nejuznávanějších tribalových tanečnic. Když se řekne Tribal Fusion, skoro každý si vzápětí vybaví Rachel Brice. Ještě starší fusionovou skupinou jsou Urban Tribal Dance, založené Heather Stants v roce 1999 se svými minimalistickými kostýmy.